YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

Başkan : Yılmaz DORUK 
Başkan vekili : Hasan ONGU 
Üye : Hasan DİLBEROĞLU
Üye : Coşkun HEKİMOĞLU
Üye : Atıf KESİM