KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELER

Başkan : Yılmaz DORUK 
Başkan vekili : Atıf KESİM
Üye : Hasan ONGU 
Üye : Hasan DİLBEROĞLU
Üye : Orhan YAZICI
Üye : Reşat KAMİLOĞLU
Üye : Süleyman DOĞAN 
Üye : Coşkun HEKİMOĞLU
Üye : H. Tahsin KURDOĞLU
Üye : Nail KÖSEOĞLU
Üye : Turgay ATASELİM
Üye : Serkan ERGİN
Üye : Tamer YILMAZ
Üye : Hüsnü Doğan HATİNOĞLU
Üye : Bülent ÖZBAYRAK